วัน พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศวันที่ : 30 พฤษภาคม 2557 เวลา : 13:53:59

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2557 เวลา : 15:14:48

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศวันที่ : 21 พฤษภาคม 2557 เวลา : 15:57:59

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศวันที่ : 21 พฤษภาคม 2557 เวลา : 15:55:35

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะการสื่อสารมวลชน   ประกาศวันที่ : 16 พฤษภาคม 2557 เวลา : 14:26:10

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม 2557 เวลา : 11:35:09

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2557 เวลา : 16:20:01

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แบบสูญญากาศ ชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2557 เวลา : 16:18:45

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2557 เวลา : 16:18:00

      ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย   ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2557 เวลา : 15:47:05

 

<< ดูข่าวประกาศตั้งแต่ปี 2553 ทั้งหมด >>