วัน พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ ITSC Corner พร้อมครุภัณฑ์   จากคุณ: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 19 สิงหาคม 2557   เวลา:15:37:02

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อชุดหน้าต่าง passbox สำหรับส่งสัตว์   จากคุณ: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 28 พฤษภาคม 2557   เวลา:10:15:17

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้ออันตรายสำหรับห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลดภัยทางชีวภาค   จากคุณ: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 28 พฤษภาคม 2557   เวลา:10:14:40

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงาน ปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์   จากคุณ: คณะสัตวแพทยศาสตร์  เมื่อวันที่: 27 พฤษภาคม 2557   เวลา:14:27:55

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14/2557   จากคุณ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 27 พฤษภาคม 2557   เวลา:08:29:38

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างสแตนเลส จำนวน 20 รายการ   จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 21 พฤษภาคม 2557   เวลา:13:49:35

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่   จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 20 พฤษภาคม 2557   เวลา:09:51:14

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง   จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 16 พฤษภาคม 2557   เวลา:15:41:12

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู.   จากคุณ: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่: 16 พฤษภาคม 2557   เวลา:10:14:39

             ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาหญิง   จากคุณ: คณะเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่: 15 พฤษภาคม 2557   เวลา:16:44:36

 

<< ดูข่าวประกาศเดิมทั้งหมด >>